Setkání občanů při příležitosti 50. výročí letecké havárie u Rudíkova

  • Zahájení akce proběhne dne 11. zárí 2022 ve 13:45 hodin formou setkání u koloniálu Střed.
  • Od koloniálu Střed se přesuneme na památné místo zde >>, kde se 12. září roku 1972 zřítil vojenský vrtulník MI 4. Na  palubě se tehdy nacházelo 10 členů posádky - všichni zahynuli...
  • Program bude zahájen průletem vrtulníku.
  • Za přítomnosti rodinných příslušníků zesnulých členů posádky si událost připomeneme u nově instalované pamětní desky na místě havárie.
  • Přítomní občané a hosté jsou po skončení pietní akce srdečně zváni do hostince U Kostela ke společné diskusi a posezení.
  • Celá akce bude zakončena pietní mší svatou v 18 hodin v místním kostele v Rudíkově.

Tehdy zahynuli:

Osádka vrtulníku:
  mjr. Jaromír Fišer
  mjr. Sláva Kašpar
  kpt. Jaroslav Kout
 
Cestující:
  pplk. MUDr. Kamil Salaba
  mjr. Ing. Jaroslav Máca
  pplk. Jaroslav Novotný
  mjr. Ing. Oskar Zástěra
  kpt. Jan Kraus
  pplk. Ing. Božetěch Dolník
  svob. Milan Wagenknecht

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz