Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově navrženo k financování

FK Rudíkov z.s., obdržel 5.března vyrozumění od Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy že žádost o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově" byla předběžně navržena k financování z národní VÝZVY V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ. Na projektu společně s obcí pracujeme již od června 2019. Pokud nyní stihneme do 30.dubna dodat další požadované dokumenty a výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud vše dopadne, do konce roku bude nové multifunkční zázemí pro sport a relaxaci stát na svém místě.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz