Reakce na odpověď hejtmana

Co dokáže "vypracovat" odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor regionálního rozvoje Kraje Vysočina za více jak 4 měsíceod schůzky s hejtmanem?

" Dobrý den pane hejtmane.

Po přečtení odpovědi, kterou mi Vaším jménem zaslala paní asistentka Krupičková, jsem pouze nevěřícně kroutit hlavou.

Dovolte mi drobné shrnutí.

5.srpna 2019 proběhla schůzka s Vámi + zástupci KSÚSV + pan Hyliš + paní Strnadová. Ještě nějaký měsíc před tím, jsme se nad tímto scházeli s radním za dopravu panem Hylišem a panem náměstkěm Pacalem.

Již na těchto schůzkách, jsem informoval, že jsem byl osobně za úředníky SFDI mající na starost dotační tituly a předkládal jsem jim hotové, námi vypracované a zaplacené studie proveditelnosti obou podchodů pod II/360.

Samozřejmě jsme se bavili o dotačním programu "Křížení", který jste společně se třemi odbory dokázali dohledat za více jak 4 měsíce od schůzky?

Navíc mi tuto "radu" pošlete 30.12.2019 s tím, že žádost o dotaci je potřeba podat do 9.1.2020. Neuvěřitelné, děkuji moc za tip a pomoc.

Znovu podotýkám, že úředníci SFDI se pozastavovali nad tím, proč toto vůbec řeší obec Rudíkov, když je to evidentně investice vyvolaná stavbou. A to stavbou nově umísťovanou, která má standardní územní řízení o umístění nové stavby!!!!

Čili Kraj Vysočina to má řešit, doprojektovat, zaplatit realizaci. Navíc při rozpočtu akce II/360 Rudíkov - Trnava za cca 230mil představují naše dva bezpečné podchody navýšení o cca 5%.

Přes všechny vstřícné kroky, které jsme jako obec pro projekt doposud udělali, jistě si dohledáte jaké,  jsem již ztratil veškeré naděje, že náš kraj vedou zodpovědní a kompetentní lidé.

Znovu nabízím Vašim úředníkům inspiraci z Pardubického kraje, totožný příklad posílám přílohou a již jsem ho několikrát zmiňoval. Bohužel na to paní Strnadová nechce slyšet a zaujatě tvrdí, že se jedná o opravu silnice a tudíž Kraj Vysočina nemůže podchody hradit.

Omyl! Na co tedy potřebuje stavba standardní územní řízení o umístění stavby, když by se jednalo pouze o opravu?

Vzhledem k výše uvedenému nám nezbývá, než uplatňovat veškerá naše práva a možnosti, které nám územní řízení poskytuje.

Proto jsme na 7. zasedání dne 20.12.2019 schválili námitky, které jsme odeslali v řádném připomínkovacím termínu územního řízení na st. úřad Budišov. Námitky včetně 160 podpisů rodičů dětí ze základní školy, zasílám přílohou.

Nezbývá tedy, než výše zmíněnými nástroji poukazovat na to, jak Kraj Vysočina řeší odříznutí Rudíkova novou, zrychlenou komunikací II/360 od vlakového nádraží, bezpečného přístupu do lokality Herádka, znemožnění bezpečně používat cyklostezku atd.

Využijeme veškerých práv na odvolání, soudní řízení.....

Případná nerelizace úseku bude jen a pouze vizitkou Kraje Vysočina, jak nekompetentně a nezodpovědně dokáže postupovat při ochraně veřejného zájmu občanů Kraje Vysočina, občanů obce Rudíkov.

S pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2020

Zdeněk Souček, starosta

Na vědomí: Hana Žáková - senátorka, Monika Oborná - poslankyně PČR, Horácké noviny, Třebíčský deník "

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz