Rada Kraje Vysočina schválila doporučující stanovisko k vyvlastnění pozemků pro stavbu silnice II/360 Trnava-Rudíkov

Vyvlastnění pozemků pro stavbu II/360 Trnava-Rudíkov. Tak zní schválené rozhodnutí Rady Kraje Vysočina z 12.4. 2022 směrem k zastupitelstvu Kraje Vysočina. Kraj Vysočina nabízel vlastníkům pozemků více jak 10 násobek odhadní ceny ve výši 125,- Kč/m2. Pokud zastupitelstvo Kraje Vysočina 10.5. 2022 doporučení Rady Kraje Vysočina schválí, započne vyvlastňovací proces a vyplacená částka bude muset být pouze podle znaleckého odhadu, čili mnohem nižší. Bohužel než tento proces proběhne, nedočkáme se tolik očekávaného nakolmení jižní křižovatky, kde odbočování do obce je každodenní hazard. Pro zdárnou realizaci je totiž zapotřebí souhlas všech vlastníků mnohdy bezvýznamných kousků pozemků podél silnice II/360.

Usnesení 0578/12/2022/RK

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-07-2021-18, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 5. 2022) termín: 10. 5. 2022  Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2022-22

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz