Prvotni studie multifunkčního sportovního zázemí u hřiště

Na 5.zasedání zastupitelstva obce dne 9.srpna, bylo rozhodnuto, že obec pořídí studii pro multifunkční sportovní zázemí. Ve spolupráci s fotbalovým klubem budeme na podzim žádat o dotaci z MŠMT na výstavbu. 16.srpna proběhlo úvodní sezení nad prvotní studií s projektantem a po odpřipomínkování půjdeme do ostého projektu a stavebního povolení. Zázemí by obsahovalo 4 šatny, technické zázemí pro sekačky a hnojiva, možnost ubytování pro cca 30osob, sportovně relaxační část se saunou a posilovnou, jenž by byla k dispozici komukoliv v obci.