Prvotni studie multifunkčního sportovního zázemí u hřiště

Na 5.zasedání zastupitelstva obce dne 9.srpna, bylo rozhodnuto, že obec pořídí studii pro multifunkční sportovní zázemí. Ve spolupráci s fotbalovým klubem budeme na podzim žádat o dotaci z MŠMT na výstavbu. 16.srpna proběhlo úvodní sezení nad prvotní studií s projektantem a po odpřipomínkování půjdeme do ostého projektu a stavebního povolení. Zázemí by obsahovalo 4 šatny, technické zázemí pro sekačky a hnojiva, možnost ubytování pro cca 30osob, sportovně relaxační část se saunou a posilovnou, jenž by byla k dispozici komukoliv v obci.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz