Průzkum zájmu o domácí kompostéry

Vážení spoluobčané. Dne 7.12. 2022 bude vyhlášená výzva č. 24 (OPŽP 2021-2027) Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, příjem žádostí bude od 21. 12. 2022. Zastupitelstvo obce na 22.zasedání dne 8.7.2022 rozhodlo, že se pokusíme získat dotační prostředky na pořízení kompostérů, které by se umístili přímo k Vám domů. Vzhledem ke vzrůstajícícm nákladům na likvidaci biologického odpadu(BRKO) je velmi žádoucí, aby eliminace odpadu probíhala ideálně už přímo na vašich zahrádkách a navíc si takto vyrobíte sami velmi kvalitní hnojivo-kompost. Máte-li zájem kompostér od obce získat, vyplňte nám prosím tento přihlašovací formulář. Pomůže nám v odhadu počtu kompostérů, které máme zahrnout do projektu. Případně zavolejte na obec....

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz