Projekt na výměnu osvětlení ve třídách MŠ a ZŠ ožívá

 

Přesně před rokem, jsme podávali žádost k Ministerstvu pro místní rozvoj, na výměnu původního(přes 40let starého) osvětlení ve třídách  ZŠ a MŠ. Tehdy jsme byli "odloženi" do zásobníku náhradních projektů. Nyní nás MMR ze zásobníku vytáhlo a zaslalo nám potvrzení o registraci akce. Náš projekt bude tedy nakonec podpořen, pokud do 30.dubna dodáme další požadované přílohy a vybraného zhotovitele na výměnu osvětlení a nové rastry. Rozpočet projektu je cca 1.460.000,- Kč a dotace 70% bude činit 994.025,- Kč. Když vše dopadne dobře, budou mít děti od září 2020 nové kvalitní osvětlení ve třídách, které jistě umocní lepší studijní výsledky.