Proběhlo ustavující zasedání

V pátek 2.11.2018 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Starostou obce byl zvolen Zdeněk Souček, místostarostou obce Ing. Jiří Kotačka. Dále byly ustanoveny kontrolní a finanční výbor. Všichni navržení členové nominace přijali a výbory se ustanovily.