Proběhlo ustavující zasedání

V pátek 2.11.2018 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Starostou obce byl zvolen Zdeněk Souček, místostarostou obce Ing. Jiří Kotačka. Dále byly ustanoveny kontrolní a finanční výbor. Všichni navržení členové nominace přijali a výbory se ustanovily.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz