Proběhla schůzka s vicepremiérem a ministrem Karlem Havlíčkem

V pátek 9.10.2020 se zástupci obcí lokality Horka účastili setkání s vicepremiérem a ministrem průmyslu panem   Karlem Havlíčkem ohledně našeho postoje ke způsobu zúžení lokalit pro možnou stavbu HÚRAO. Přednesli jsme naše odmítavé stanovisko, ale také jsme předložili konstruktivní důvody, na základě kterých navrhujeme, aby ministr přijal 10-15leté moratorium pro zastavení činností vedoucích k určení finální lokality. Ministr řekl, že naše argumenty rozhodně "nehází do koše" proberou si je s kolegy na MPO a vyrozumí nás o dalším postoji k této problematice.
 
4 důvody keré jsme uvedli na podporu našeho návrhu k přijetí moratoria
1) Dodnes není připraven a schválen zákon o HÚ, na který se odkazuje Atomový zákon. Byl slibován již v červenci 2019! Obce nemají účinný nástroj jak se procesu výběru účastnit a toto odporuje směrnici EURATOM
 
2) Koncepce nakládání s RaO odpady uvažuje pouze jedinou možnou variantu a to hlubinné ukládání. Máme za to, že tento fenomén je dnes překonaný, ve světě se začíná testovat přepracování v solných reaktorech. Například firma MOLTEX ENERGY Informace podá pan Svoboda. Navíc se bude koncepce otevírat pro aktualizaci milníků vůči SÚRAO, z čehož je evidentní, že není v procesu kam spěchat. Palivo vydrží v CASTORech až do 2065, poté můžeme přebalit….
 
3) Finanční deficit na jaderném účtu. I studie z ČVUT poukazuje na chybně a nedostatečně nastavenou výši odvodu z výrobené MWh z JE. Již dávno měla být výše minimálně 85Kč/MWh. Současná výše je někde na 60Kč/MWh. Je prokázáno, že v případě stavby dalších bloků, budeme potřebovat úložiště větší a tím pádem i dražší. Zvednutí odvodu na jaderný účet na adekvátní výši, však učiní jadernou kilowatu méně konkurenceschopnou na trhu s elektřinou a záměr výstavby dalších bloků bude veřejností negativně vnímán a zpochybňován. I to je důvodem proč vyhledávání a koncept HÚRAO uspat na alespoň 15let. Není kam spěchat…..
 
4) Předávané správcovství v současných kontejnerech CASTOR je osvědčená, bezpečná a levná metoda, která nás posunuje minimálně za rok 2065 a umožňuje bezproblémovou manipulaci s vyhořelým palivem v případě technického problému s kontejnerem.
 
Zvažte prosím naše argumenty, které mohou celé věci a rozvoji jaderné energetiky jedině pomoci.
- Časem odblokovat roky poškozované vztahy mezi obcemi a SÚRAEM
- Získat dostatek času na dání věcí do pořádku (legislativu, oponentury, a vůbec ověření, zda je to správná cesta. Švédsko, Finsko časem ukáže….)
- Rozjet budování HÚRAO bude znamenat finanční deficit a následně negativní vnímání jaderné energetiky

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz