Příslib dotace na revitalizaci bazénku

V půlce sprna jsme na Ministerstvo zemědělství podali projektovou žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci současného stavu „Bazénku" při příjezdu do lokality Nade Vsí. Nyní nám byl oznámen souhlas se zadáním akce a příslib dotace 70% (cca 441.000Kč) z uznatelných nákladů akce až do výše 631.281,- Kč. Akci zrealizujeme v první polovině příštího roku.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz