Příslib dotace na revitalizaci bazénku

V půlce sprna jsme na Ministerstvo zemědělství podali projektovou žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci současného stavu „Bazénku" při příjezdu do lokality Nade Vsí. Nyní nám byl oznámen souhlas se zadáním akce a příslib dotace 70% (cca 441.000Kč) z uznatelných nákladů akce až do výše 631.281,- Kč. Akci zrealizujeme v první polovině příštího roku.