Připomínky k AKTUALIZACI č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

Doplněno 20.6.2016

Na veřejném projednání ze dne 15.6.2016, kterého jsme se za obec Rudíkov aktivně zúčastnili, bylo ze strany Kraje potvrzeno, že na základě připomínek(viz. níže) upouští od původního záměru, tedy ukládat předčasně obcím odpovídající územní ochranu pro případné vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

20.2.2016 Ke zveřejněnému návrhu "Aktualizace č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území",  jsme za obec Rudíkov dne 8.2.2016 zaslali připomínku k bodu 4.2.6 - Ukládání a skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, kde se uvádí v bodě 104c) následující: „ZÚR stanovují pro územní plánování obcí Bukov, Budišov, Cejle, Dolní Cerekev, Hodov, Hojkov, Milíčov, Moravecké Pavlovice, Milasín, Nárameč, Nový Rychnov, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohozná, Rohy, Rudíkov, Sejřek, Střítež, Věžná a Vlčatín úkol dbát v rozsahu průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Horka, Hrádek a Kraví hora na odpovídající územní ochranu pro případné vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

Připomínka obce Rudíkov, kterou zasíláme zejména z titulu schvalovatele územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka nemovitostí, tak jak nás k tomu zavazují výsledky referend: "Za obec Rudíkov s tímto bodem nesouhlasíme a vzhledem k ochraně veřejného zájmu a výsledků referend v obcích lokality Horka, požadujeme buď vypuštění celého bodu 104 c) ze ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA a v ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA, případně nahrazení bodu 104 c) tímto textem: „ZÚR stanovují pro územní plánování obcí Bukov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Moravecké Pavlovice, Milasín, Nový Rychnov, Rohozná, Sejřek, Střítež a Věžná úkol dbát v rozsahu průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Hrádek a Kraví hora na odpovídající územní ochranu pro případné vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.“

Odůvodnění: Žádáme aby byly při aktualizaci ZÚR akceptovány a zohledněny výsledky referend v obcích, na jejichž katastru se lokalita Horka nachází a kde se občané jasně vyjádřili proti umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Výsledky referend viz. tabulka č.1

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz