Ze soutěže Vesnice roku 2018 si odnášíme diplom

Krajská hodnotící ko mise navštívila naší obec 4.června.

Na obce oceněné v rámci krajského kola soutěže kraj pamatuje s finanční odměnou, u obcí oceněných stuhou je to dar ve výši padesát tisíc, u obcí oceněných diplomem pak 20 tisíc. Velké poděkování všem, co se na společenském životě v naší obci podílejí! Finanční dar určitě využijeme na společenský život v Rudíkově! Slavnostní předávání ocenění je naplánováno na 3.8. 2018 ve vítězném Vepříkově, který se stal vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018. Za Kraj Vysočina bylo letos přihlášeno 25obcí, což bylo spolu s Jihomoravským krajem nejpočetnější zastoupení.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz