Prezentace švédského modelu ukládání kanystrů

Prezentace švédského modelů ukládání kanystrů s vyhořelým palivem v hlubinné laboratoři, jenž slouží jako referenční model pro finální hlubinné úložiště v lokalitě Forsmark.

Této exkurze v roce 2009 byli účastni i zastupitelé obce Rudíkov.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz