Postup prací na nových WC v sokolovně

Jak nám probíhají práce na opravě a reorganizaci sociálek v sokolvně? Cílový stav bude 4x dámské WC a 1x pánské WC + 3x pisoár. Samozřejmě bude teplá voda na všech WC a navíc přibude tolik potřebná úklidová místnůstka s výlevkou. V rozšíření WC nám hodně pomohl prostor v patře u galérky, který byl po léta skrytý za zdí vedle schodiště. Ten je vidět na prvních dvou fotkách, kde vznikají 2x dámské WC. Staré schodiště se kompletně zbouralo a nahradilo novým, dispozičně posunutým a končícím na úrovni nové podlahy dámských WC v druhém patře. Kulturní akce se tak v naší sokolovně stanou o něco "kulturnější" i z hlediska hygienického komfortu. Plně k dispozici bude již na školním plese 28.února.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz