Postup prací na nových WC v sokolovně

Jak nám probíhají práce na opravě a reorganizaci sociálek v sokolvně? Cílový stav bude 4x dámské WC a 1x pánské WC + 3x pisoár. Samozřejmě bude teplá voda na všech WC a navíc přibude tolik potřebná úklidová místnůstka s výlevkou. V rozšíření WC nám hodně pomohl prostor v patře u galérky, který byl po léta skrytý za zdí vedle schodiště. Ten je vidět na prvních dvou fotkách, kde vznikají 2x dámské WC. Staré schodiště se kompletně zbouralo a nahradilo novým, dispozičně posunutým a končícím na úrovni nové podlahy dámských WC v druhém patře. Kulturní akce se tak v naší sokolovně stanou o něco "kulturnější" i z hlediska hygienického komfortu. Plně k dispozici bude již na školním plese 28.února.