Poplatky za svoz odpadu nejdříve od 5.března

14.2.2020 byla na zasední zastupitelstva schálena nová vyhláška OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek zůstává zachován ve stejné výši 350Kč / osoba / rok. Každý občan starší 80let, je od poplatku osvobozen! Poplatky za svoz odpadu pro rok 2020 neposílejte na bankovní účet dříve než 5.března 2020, kdy vyhláška nabývá účinnosti. Všechny schválené vyhlášky jsou vystavené na úřední desce.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz