Poplatky za svoz odpadu nejdříve od 5.března

14.2.2020 byla na zasední zastupitelstva schálena nová vyhláška OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek zůstává zachován ve stejné výši 350Kč / osoba / rok. Každý občan starší 80let, je od poplatku osvobozen! Poplatky za svoz odpadu pro rok 2020 neposílejte na bankovní účet dříve než 5.března 2020, kdy vyhláška nabývá účinnosti. Všechny schválené vyhlášky jsou vystavené na úřední desce.