Platba za svoz odpadů 2018

Od středy 17.ledna je možno platit(nebo kdykoliv bezhotovostně převodem) poplatky za svoz odpadů. Pro rok 2018 zůstává poplatek ve výši 350,- Kč / osoba. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách splatných vždy nejpozději do 31. 3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné domácnosti a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věk 18 let. Pokud použijete bezhotovostní převod, do pole variabilní smybol napište vaše číslo domu. Číslo účtu: 1522535349 / 0800 Pro QR platbu možno využít kód níže.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko