Platba za svoz odpadů 2019

Pro rok 2019 zůstává poplatek ve výši 350,- Kč / osoba. Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 30. září, nebo ve dvou splátkách splatných do 31.března a do 30.září. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné domácnosti. Pokud použijete bezhotovostní převod, variabilní smybol=číslo vašeho domu. Číslo účtu: 1522535349 / 0800 Pro QR platbu možno využít kód níže.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz