OZV č. 4_2020 - o místním poplatku ze psů

ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA dne 6. 12. 2023 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku novou č. 2/2023

OZV_c4_2020_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf (235477)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz