OZV č.2/2021 O místním poplatku za odpadové hospodářství

ODPADY od 1.1.2022 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osovobozené osoby bez změn, mění se splatnost, která je už pouze jednorázová do 30.března maximálně!

OZV_2_2021_O_mistnim_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi