OZV č.2/2021 O místním poplatku za odpadové hospodářství

ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA dne 6. 12. 2023 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku novou č. 1/2023

ODPADY od 1.1.2022 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osovobozené osoby bez změn, mění se splatnost, která je už pouze jednorázová do 30.března maximálně!

OZV_2_2021_O_mistnim_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz