OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška je platná od 1. 1. 2024

ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz