OZV č.1/2021 O poplatku z pobytu

ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA dne 6. 12. 2023 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku novou č. 3/2023

OZV_01_2021_o_poplatku_z pobytu.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz