Osazeny značky "Průjezd zakázán"

Na základě usnesení Zastupitelstva obce a proběhlém řízení o stanovení trvalého dopravního značení, bylo dnešním dnem dokončeno osazení značek "Průjezd zakázán" v uličce Na chalupy. Vlastníků nemovitostí v ulici Na chalupech se tato značka nijak nedotýká. Je-li na značce uveden nápis "Průjezd zakázán", nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Důvodem pro osazení byl požadavek na zklidnění dopravy i s výhledem na možný zvýšený provoz při výstavbě nové lokality Nade Vsí.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz