Opravy místních komunikací

25.července byly provedeny vysprávky výtluků po místních komunikacích.