Oprava koumunikace u Šulů

Probíhá postupná oprava komunikace kolem Šulů za použití tryskové metody TURBO 6000.