Omezení úředních hodin

V návaznosti na usnesení vlády s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod úřední hodiny pro styk s veřejností stanovujeme takto:
Pondělí 14:00 – 17:00
Středa 14:00 – 17:00

V případě potřeby volejte mobil starosty 604266642