Omezení úředních hodin po dobu nouzového stavu

  • Vláda České republiky usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020, č. 994, publikovaným podč. 398/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni
  • Úřední hodiny stanovuji na OÚ Rudíkov takto:
  • Pondělí:  07:00hod – 12:00hod
  • Středa :   12:00hod – 17:00hod
  • Opatření je účinné ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.


 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz