Odstavná plocha dokončena

Na začátek školního roku jsme připraveni. Chodníky používejme jako chodníky a nechejme je chodcům. Auta odstavujme na k tomu určených místech. Věříme, že další opatření(instalace řetízků, dohled PČR) nebudou nutná a neustálé parkování na chodnících bude minulostí.