Odstavná plocha dokončena

Na začátek školního roku jsme připraveni. Chodníky používejme jako chodníky a nechejme je chodcům. Auta odstavujme na k tomu určených místech. Věříme, že další opatření(instalace řetízků, dohled PČR) nebudou nutná a neustálé parkování na chodnících bude minulostí.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz