Odpověď MŽP v otázce pokračování průzkumů

Na základě otištěného inzerátu SÚRAO v Třebíčském deníku dne 31.3.2017 jsme požádáli za obec Rudíkov od Ministerstva životního prostředí vysvětlení, jak je možné, že SÚRAO(dle inzerátu) pokračuje ve zkoumání a vyhodnocování lokalit pro vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva, když platná průzkumná území skončila koncem roku 2016.

Dne 4.5.2017 dorazila do datové schránky obce tato odpověď od Ministerstva životního prostředí.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko