Odpověď MŽP v otázce pokračování průzkumů

Na základě otištěného inzerátu SÚRAO v Třebíčském deníku dne 31.3.2017 jsme požádáli za obec Rudíkov od Ministerstva životního prostředí vysvětlení, jak je možné, že SÚRAO(dle inzerátu) pokračuje ve zkoumání a vyhodnocování lokalit pro vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva, když platná průzkumná území skončila koncem roku 2016.

Dne 4.5.2017 dorazila do datové schránky obce tato odpověď od Ministerstva životního prostředí.