Odpověď MPO na připomínky obcí k připravovanému zákonuo HÚ