Odpady aneb jak jsme na tom

19.března se konala valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, jehož jsme členem. Z pohledu vize jak do budoucna přistupovat k odpadům, třídit a eliminovat množství směsného odpadu, zejména s výhledem na konec skládkování, byla naše obec, ředitelem  svozové společnosti ESKO-T s.r.o.,  prezentována jako příklad dobré praxe v přístupu k odpadům. Zejména v návaznosti na projekt Třídíme u paty domu, který jsme spustili od roku 2018. Prezentace byla doplněna o meziroční statistiky, kde jsme skokově zlepšili vytřídění a snížili směsný komunál. Ve 13 ročníku soutěže třídění odpadů(sklo, papír, plasty, kov) se mezi obcemi, které sváží společnost ESKO-T, naše obec za poslední tři roky posunula v kategorii obcí 500 až 1000 obyvatel ze 14 na 4 místo v pořadí. Vytřídili jsme 65,6kg na osobu a rok. Děkujeme všem občanům, kteří se o to zasloužili. Pojďme se ještě do dalších let o 13,5kg na osobu a rok zlepšit v množství vytříděných složek. První místo by Rudíkovu zajisté slušelo.

¨