Odpady 2021 přehledy

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Informace naleznete v sekci INFORMACE O OBCI / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč.
Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči.
Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.
 


Více zde: https://www.rudikov.cz/odpadove-hospodarstvi/

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč. Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči. Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.

Ceník sovozoé společnosti ESKO-T:

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz