Obce i občané z lokalit pro případné umístění HÚRAO bedlivě sledují stav projednávání ST367

Výzva poslancům za Vysočinu Vít Kaňkovský, Monika Oborná, Josef Kott, Lukáš Vlček, Radek Koten, Martin Kukla, Martina Ochodnická, Drahoslav Ryba, Eva Decroix, Romana Bělohlávková.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, volení zástupci za Vysočinu.

Bedlivě sledujeme spolu s občany z našich lokalit stav, kdy má dojít ke druhému čtení zákona o HÚRAO, Vám dobře(snad) známý ST367. Ať již jste poslanci za "vládnoucí K5" nebo opoziční poslanci, žádáme Vás o podporu našich oprávněných požadavků, za která bojujeme řadu let. Je to samozřejmě právo obcí vyjádřit souhlas či nesouhlas se záměrem budovat pod našimi domovy úložiště vysoce radioaktivních odpadů, které nemá ve světě obdoby a už vůbec nemá obdoby nikde na světě jej budovat přímo pod obydlím lidí. Opět se jedná o neprobádanou "českou cestu", která skončí vyčerpanými prostředky z jaderného účtu, schovávajíc se za důvody jako bezpečnost uložení "odpadu" který je navíc z 95% energeticky nevyužit. Nyní přibyla i hysterie EU v podobě taxonomie, která zbrkle torpéduje proces rozhodování o další roky kupředu. Přitom sousední Německo rozhodnutí i výběr lokality obezřetně odkládají a evidentně je nějaká taxonomie nezajímá! Sám ministr Jozef Síkela na setkání se starosty dne 6. 12. 2022 řekl, že úložiště tak rychle nepotřebujeme a že se bude snažit vyjednat výjimku u Evropské komise. Nevím, jak moc jste s problematikou ukládání seznámeni, ale první "vyhořelou" palivovou tyč z reaktoru z Dukovan nemůžeme ukládat dříve jak v roce 2065! Takže spěch není na místě. 

Z připravovaného zákona o HÚRAO zůstalo vykostěné torzo, nebojím se říci paskvil, který nedává obcím a občanům absolutně žádné právo do procesu zasáhnout, souhlasit či nesouhlasit za jasně daných podmínek. S programovým prohlášením vlády už nekoresponduje vůbec. Velká gesta a prohlášení vládnoucí garnitury, jak proces změní a posílí práva obcí a občanů jsou ty tam. Odpovědnost za kvalitně vypracované a přijaté zákony je na Vás, a my všichni co nyní proces a Vaši práci bedlivě sledujeme, budeme za nedlouho hodnotit jak jste se k nám při hlasování postavili. Budete to čelem nebo zády? Měl jsem bohužel možnost účastnit se zasedání Výboru pro životní prostředí a poznat jak moc zúčastněné poslance problematika takového megalomanského projektu zajímá. Z práce výboru a jeho závěru jsem zděšen, kdo a jakým způsobem rozhoduje o našich osudech a osudech dalších generací, kterých by se stavba výrazně dotkla. Výbor hospodářský potom dílo dokonal k totálnímu fiasku. Pakliže při hlasování upřednostníte tlaky lobistů, pak Vám přeji klidné spaní a Vaše svědomí nechť se s tím dobře vyrovná. Děkujeme předem za pochopení a případnou podporu pozměňovacího návrhu poslanců MUDr. Kaňkovského a Kláry Kocmanové při hlasování.

Za lokalitu HORKA a obce Rudíkov, Budišov, Vlčatín, Rohy, Oslavice, Oslavička, Nárameč, Hodov, Osové

Zdeněk Souček, starosta obce Rudíkov

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz