Nový dopravní automobil pro naše hasiče

Pro rok 2019 se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina na pořízení nového dopravního automobilu(DA), který nahradí starý "modrý" Ford Tranzit, který je na pokraji životnosti. V úterý 1.10.2019 bylo nové vozidlo předáno obci Rudíkov.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz