Nový dopravní automobil objednán

30. dubna 2019 byla podepsána smlouva na dodávku nového dopravního automobilu(DA) pro naši jednotku SDH Rudíkov. Firma Požární bezpečnost s.r.o. z Jihlavy podala nejnižší cenovou nabídku ve výběrovém řízení s částkou 1.061.775Kč. Na dopravní automobil máme předschválenou dotaci od Ministerstva vnitra ve vši 450.000Kč a dne 14.května bude zastupitelstvo Kraje Vysočina schvalovat další dotaci pro náš DA ve výši 300.000Kč. Obec tak pořídí nové DA za 311.000Kč.
Auto by mělo být k předání za zhruba 3měsíce.