neuhrazené odpady do konce března

Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají zaplacené poplatky za odpady pro rok 2024, že splatnost poplatků je vždy do 31.března. Žádáme o neprodlenou úhradu, než přistoupíme k označení popelnic, které svozová firma přestane vyvážet.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz