Necháme zpracovat studii proveditelnosti na podchod u hřbitova

V roce 2021 by se měla realizovat rekonstrukce a rozšíření komunikace II/360 v úseku Rudíkov-Trnava. Relativně dostatečný časový prostor, od územního povolení do realizace stavby, nám dává příležitost jak do celého projektu dostat bezpečný podchod pod II/360 v místě hřbitovní zdi. V uplynulých týdnech proběhlo jednání s hlavním projektantem úseku. Tomu jsme zadali 11.ledna vypracování studie technické proveditelnosti. Studie v ceně 45tis. bez DPH bude zahrnovat prověření prostorového řešení podchodu pro pěší a cyklisty a navazujícího chodníku podél silnice II/360 v délce cca 150m. Technická studie bude zpracovaná na podkladě geodetického zaměření, které bylo zpracováno pro připravovanou rekonstrukci sil. II/360. Součástí technické studie bude propočet stavebních nákladů a seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků. Pravděpodobná výše nákladů však bude zcela jistě v řádech jednotek milionů korun, protože z projekčního hlediska bude muset splňovat řadu kritérií jako např: možnost využití pro imobilní občany, odvodnění, osvětlení, bezpečné řešení proti pádu vozidla z komunikace II/360 apod. O možnostech financování budeme aktivně jednat s představiteli Kraje Vysočina a hledat možnosti jak dílo zafinancovat, neboť zcela jistě bude představovat zásadní částku v několika ročních rozpočtech obce. O pomoc při nalezení řešení bezpečného podcházení komunikace II/360 byla požádána i naše senátorka Hana Žáková. O vývoji projektu budeme v čase informovat.

ilustrační obrázek - vize podchodu

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz