Námitky obce RUdíkov k územnímu řízení II/360 Rudíkov Trnava

Na 7. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov bylo projednáno a schváleno znění námitek, které jakožto účastník územního řízení předložíme k právě probíhajícímu územnímu řízení. Naše námitky ve zkratce obsahují: 1) neřešení situace bezpečného přecházení u hřbitova, 2) neřešení bezpečného přecházení na komunikaci k nádraží ČD, 3) snížení rychlosti na 70km/h tak jako je nyní.

Cele znění textu námitek je zde: Námitky obec Rudíkov-1.pdf