Námitky obce RUdíkov k územnímu řízení II/360 Rudíkov Trnava

Na 7. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov bylo projednáno a schváleno znění námitek, které jakožto účastník územního řízení předložíme k právě probíhajícímu územnímu řízení. Naše námitky ve zkratce obsahují: 1) neřešení situace bezpečného přecházení u hřbitova, 2) neřešení bezpečného přecházení na komunikaci k nádraží ČD, 3) snížení rychlosti na 70km/h tak jako je nyní.

Cele znění textu námitek je zde: Námitky obec Rudíkov-1.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz