Mluvčí popleta

Musím zareagovat na nepřesnosti v článku publikovaném 16.10.2019 v Horáckých novinách, který se týkal tématu opravy, respektive „neopravy“ úseku II/360 mezi rybníkem Velký Bor a křižovatkou k obci Nárameč. Všichni se podivujeme nad přístupem správce komunikace, který nejhorší úsek, laicky nazývaný „houpáky“, nechal v žalostném stavu. Tisková mluvčí Kraje Vysočina se v článku nepochopitelně a zcela nelogicky zmiňuje, že pan starosta z Rudíkova požadoval, aby mu kraj vybudoval podchody. Nechápu, jakou má souvislost zamýšlený podchod u rudíkovského hřbitova, který připadá v úvahu v roce 2022, s naprosto odbytou a nekompetentně provedenou opravou „houpáků“, navíc vzdálených od zamýšleného podchodu asi dva kilometry.  Paní mluvčí Svatošová, zřejmě z důvodu nedostatečné informovanosti, spojila věci, které spolu absolutně nesouvisejí jak časově, tak logicky. Článek pak vyznívá, jako by za nerealizovanou opravou úseku od „houpáků“ po křižovatku k obci Nárameč stál záměr obce Rudíkov pro rok 2022. Provedená (ne)oprava nejhoršího úseku II/360 je jen a pouze vizitkou Kraje Vysočina a nelze takové diletantství spojovat s žádným záměrem jakékoliv obce, která chce zajistit lepší bezpečnost pro své obyvatele.

Zdeněk Souček, starosta

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz