Mlátová cesta na hřbitově

Mlátová cesta na hřbitově je dokončena. V janích měsících ještě dojde k dorovnání okrajů a osetí.

mlátová frakce     /     štět     /     obrubníčky     /     odebrání zeminy

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz