Měření rychlosti Policií ČR

Vzheldem k neustálému porušování povolené rychlosti, zejména řidičů "klaďáků" ve směru od Hroznatína, bude za účelem zvýšení bezpečnosti probíhat v náhodných časových intervalech radarové měření POLICIÍ ČR, se kterou jsme se na tomto postupu dohodli.