Majetková příprava pro opravu komunikace k vlakovému nádraží

Cesta na vlakové nádraží je ve stavu, který bychom rádi opravili a osvětlili. Majetkově je ale "skutečná" obecní cesta trochu jinde, než jsme všichni roky zvyklí chodit. Pozemkově je obecní komunikace zeleně. Fyzicky ale komunikace vede po žluté barvě. Abychom mohli komunikaci opravit například do stavu jako na hřbitově, je nutné nejprve žluté pozemky vykoupit. 100% oslovených majitelů žlutých parcel souhlasí s prodejem obci, za což jim za jejich vstřícnost patří velké díky. Napravíme tak letitý nesoulad a můžeme poté opravovat obecní majetek a zlepšit tak komunikační napojení pro pěší. Cílem je komunikaci také osvětlit. S obecními zaměstnanci a brigádníky bychom chtěli opravu realizovat do konce letních prázdnin. Přesné geodetické zaměření skutečné komunikace proběhne na místě samém s přizváním současných majitelů v půli dubna.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz