Linka na papír a plasty dosluhuje. Do deseti měsíců ji nahradí nová

V areálu společnosti ESKO-T v Třebíči se začala budovat nová hala pro modernizaci dotříďování odpadů z barevných kontejnerů. Stávající linka už na množství plastů a papíru, které lidé vytřídí, nestačila. Množství odpadu přijímaného do zařízení totiž za posledních 16 let vzrostlo téměř desetinásobně. „Současná třídírna je morálně i technicky zastaralá,“ poznamenal jednatel firmy ESKO-T Pavel Gregor.
Současnou dotřiďovací linku odpadů, postavil Svazek obcí pro komunální služby v průběhu roku 2002 za dvacet milionů korun a v následujícím roce se v ní zpracovalo 706 tun papíru a plastu. Loni už to bylo 6 834 tun papíru a plastového odpadu. Chystaná nová legislativa, nám bude v budoucnu stanovovat vyšší cíle k třídění komunálních odpadů. Takovému množství nestačí současné zařízení svou kapacitou ani vybavením.
V září proto začaly práce na stavbě nové a větší třídírny. Do ní svazek obcí pořídí moderní linku. Novinkou také bude účinnější lis se silou 60 tun, který z vytříděných plastů a papírů vytvoří pevné kvádry. „Náš současný lis je schopen vytvořit balík plastu o hmotnosti 180 kilogramů, díky novému lisu to bude 240 kilogramů. U papíru se dostaneme ze současných 410 kilogramů až na 500,“ řekl Pavel Gregor.
Zvýšením hmotnosti balíků, které z ESKO-T putují ke konečným zpracovatelům odpadu, se zvýší efektivita práce a lépe se využije nosnost nákladních automobilů. Jeden kamion toho díky moderní technologii zpracování odpadu odveze více než dnes.
Spokojenost vzroste také u zaměstnanců, kteří se mohou těšit na lepší pracovní podmínky. Nejenže nový provoz bude větší, nové budou dopravníky odpadu, které papír a plasty přivezou až k hbitým rukám pracovníků. Ty z odpadu vytřídí to, co do žlutých a modrých kontejnerů nepatří a zároveň plasty a papír roztřídí na jednotlivé druhy, například PET lahve, HDPE, nápojové kartony (tetra pack), kovové obaly, atd..
Do konce roku 2020 bude třídění probíhat ve stávající hale tak jako dosud. Ani na pravidelném svozu, jak jsou lidé zvyklí, se nic měnit nebude. Stavba nové části třídírny vzniká za plného a běžného provozu v těsném sousedství stávající haly.
Ke změnám dojde na přelomu roku. „V lednu začne demontáž stávající linky a montáž provizorního provozu, ve kterém bude po nezbytně nutnou dobu fungovat třídění papíru. Plastový odpad bude potřeba průběžně odvážet na jiná zařízení (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Brno). Tím vzniknou vícenáklady na manipulaci a dopravu, se kterou musí obce a další zákazníci počítat. I přesto svoz tříděného odpadu průběžně zabezpečíme,“ potvrdil Pavel Gregor.
Stavba nové haly si vyžádá náklady ve výši 12 milionů korun, samotná moderní technologie, tedy linka s dopravníkem, lis, zázemí pro zaměstnance a pracoviště, vyjdou na více než dvojnásobek. Celkem to bude 38,5 milionu korun.
Pokud půjde vše podle plánu, měla by nová třídírna zahájit zkušební provoz už v červnu příštího roku a krátce nato najet do běžného režimu.
Buďme prosím po dobu stavby vzájemně trpěliví. Můžou nastat problémy se svozem tříděného odpadu tím, že nebude kam svezené odpady dávat. Žádná třídící linka v okolí nemá volnou kapacitu pro všechny naše odpady. Věříme, že tuto nelehkou situaci společnými silami zvládneme. Výsledkem bude moderní třídící linka, která poslouží další desítky let našim občanům celého Svazku obcí pro komunální služby.

Za ESKO-T s.r.o.,  Pavel Gregor