Letošní ceny pouťových atrakcí

Obec se nikdy nesnažila o ovlivnění cen za pouťové atrakce. Po vzájemné dohodě s provozovatelem atrakcí, jsme se dohodli pro letošní pouť takto:

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz