Letošní ceny pouťových atrakcí

Obec se nikdy nesnažila o ovlivnění cen za pouťové atrakce. Po vzájemné dohodě s provozovatelem atrakcí, jsme se dohodli pro letošní pouť takto: