Parkování po chodnících v obci

Vzhledem k tomu, že parkování na chodníku v celé ulici u základní školy dlouhodobě znemožňuje bezpečný pohyb chodců, dětí ze školy a školky, které musejí neustále uskakovat do vozovoky, přistoupíme k následujícímu řešení. Do 31.ledna budou neukáznění řidiči upozorněni letáčkem za stěrač vozidla, že se dopouštějí přetupku zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 125c odst. 1 písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Od 1. února bude ke stojícím vozidlům na chodnících přivolávána Policie ČR, aby činila. (Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč).

Závěrem je potřeba si uvědomit, že chodníky jsou pro chodce a nikoliv pro parkování vozidel. Parkování soukromých vozidel si každý musí vyřešit na svém či pronajatém pozemku! Nikoliv neoprávněným zabráním veřejného prostranství.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz