Parkování po chodnících v obci

Vzhledem k tomu, že parkování na chodníku v celé ulici u základní školy dlouhodobě znemožňuje bezpečný pohyb chodců, dětí ze školy a školky, které musejí neustále uskakovat do vozovoky, přistoupíme k následujícímu řešení. Do 31.ledna budou neukáznění řidiči upozorněni letáčkem za stěrač vozidla, že se dopouštějí přetupku zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 125c odst. 1 písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Od 1. února bude ke stojícím vozidlům na chodnících přivolávána Policie ČR, aby činila. (Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč).

Závěrem je potřeba si uvědomit, že chodníky jsou pro chodce a nikoliv pro parkování vozidel. Parkování soukromých vozidel si každý musí vyřešit na svém či pronajatém pozemku! Nikoliv neoprávněným zabráním veřejného prostranství.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz