Krátce z 19.schůze PS Dialog

Krátce z 19.schůze PS Dialog konané dne 16.2.2016 na MPO 


- Jedním z navržených hodnotících kritérií pro výběr lokality(respektive zužování ze 7 na 4) bude též  "míra souhlasu s provedením průzkumných prací".
Vznesl jsem na toto téma dotaz a bylo 16.2.2016 diskutováno na 19.schůzi PS Dialog. "Míra souhlasu s provedením průzkumných prací" bude řešena ze strany SÚRAO dotazníkovým šetřením, průzkumem veřejného mínění, širokého spektra dotazovaných - opakovaný průzkum v lokalitách. Čili nebude toto kritérium souviset ať už s přímým souhlasem obcí s průzkumy, podanými žalobami apod. Zkrátka bude se jednat o to, jak se vyjádří v dotazníkovém šetření široká veřejnost.
Čili projevení míry souhlasu/nesouhlasu s průzkumy bude čistě občanech daných lokalit.
- Navrhoval jsem zcela vypustit socioekonomické kritéria z hodnocení lokalit, protože se domnívám, že v prvních fázích průzkumů by nás měla zajímat hlavně tvrdá bezpečnostní kritéria a celková bezpečná proveditelnost v dané lokalitě. Teprve až budeme mít dvě finální lokality, splňující veškerá bezpečnostní kritéria, zapojme do procesu i socioekonomická kritéria. Toto nebylo skupinou akceptováno a ani se o tom nehlasovalo.
- Navrhoval jsem zvážit ze strany PS Dialog doporučení pro legislativní radu vlády možnost opakovaného řekněme 5-letého moratoria, kdy bychom proces vyhodnocování a zužování lokalit zastavili a počkali na sesynchronizování legislativy, která stále není dotažená(zákon o HÚ) s realitou kdy průzkumy běží. Příjde mi, že s legislativou a pravidly hodnocení značně pokulháváme za procesem který běží a "žije svým životem".   Návrh je neprůchozí, prý by to bylo strkání hlavy do písku.
- Audio a videozáznamy ze schůzí PS Dialog se nebudou pořizovat.
- Budoucí směřování PS Dialog - nutnost sehnat zdroje financování a zajistit profesionální manažerské řízení chodu PS Dilaog
Nutno využít možností a zvát zástupce PS Dialog na zastupitelstva a prezentovat práci PS Dialog. - ztrácíme autoritu a lidé vnímají PS Dialog jako zbytečnou..
- Tolik kritizovaná hodnotící kritéria, že nejsou zatím stanovena apod....  Vše řeší stávající a existující vyhlášky, kdy již jsou kvantitativně zohledněna kritéria umísťování jaderných zařízení. Například vyhláška 215/1997 Sb. která se nyní předělává a ještě daná kritéria zpřísňuje právě ohledně umísťování HÚ.
- Byla stanovena pracovní podskupina pro socioekonomické aspekty pro výběr dané lokality. (Slovák, Nožičková, Sequens, Olga Havlovič, Ďurďovič, Šimůnek)
podskupina má za úkol vytvořit soubor socioekonomických kritérií, které by měly vzejít z požadavků lokalit.
- Byla odsouhlasena struktura webových stránek, stanovena redakční rada a administrátor webu.  Prozatím jsou webovky na www.psdialog.webnode.cz
Během pár dnů bych je měl spustit na doméně www.psdialog.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz