Komunikace pro pěší od hasičky

Od hasičky směrem na Hroznatín vzniká o něco bezpečnější komunikace pro pěší. Povrch bude z frézovaného materiálu + proběhne zhutnění vibrační deskou.