Kompostéry pro domácnosti

Z provozních důvodů započneme s rozvozem kompostérů do domácností až 18. 10. 2023

Ve středu 4.10. byly do obce navezeny kompostéry, které započneme v příštím týdnu rozvážet občanům do domácností, které o to projevily zájem(výzvy byly opakovaně na webu, facebooku, obecním zpravodaji). Uvádíme zde pár parametrů a videonávod, jak kompostér sestavit(v podstatě jen secvaknout). Spolu s kompostérem dostanete zápůjční protokol, který nám prosím po vyplnění a podpisu vraťte do schránky na obecní úřad.

Pokud jste se doposud a v minulosti nepřihlásili o kompostér, zavolejte na obec.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz