KOLIK OBEC PLATÍ ZA ODPADY?

Cena za odvoz směsného komunálního odpadu se skládá ze dvou položek. První položkou je cena za odvoz a manipulaci s nádobou. Nádoba o objemu 110 litru (vetšina domácností) stojí obec 29,- Kč. Nádoba o objemu 240 litru stojí obec 39,- Kč. Nádoba (kontejner) 1100 litrů stojí 156,- Kč. Takových svozů proběhne za rok celkem 26. Druhou položkou je cena za uložení směsného odpadu na skládku v Petrůvkách. Cena je 1.156,- Kč za tunu. Pro příklad uvedeme fakturu za měsíc srpen, kdy celková cena činila 20.883,- Kč za měsíc. Pro srovnání s čísly v říjnu, kdy se uskutečnily tři páteční svozy, činila cena za svoz a uložení celkem 34.526,- Kc. Ročně tedy obec zaplatí za směsný komunální odpad cca 290.000,- Kč.

Se svozem tříděného odpadu je to, co se týče cenotvorby, poněkud složitější. Bylo období, kdy naše dceřiná firma ESKO-T s.r.o. za tříděný odpad získávala finanční prostředky. Plasty, papír i sklo bylo možné poměrně dobře prodat a zejména Čína byla obrovským odbytištěm těchto přepracovatelných odpadů. Tato skutečnost už více jak tři roky není pravdou a dnes je na trhu s odpady problém nalézt odbyt a za odebraný materiál se ješte doplácí. Spalovny příliš plastu neodeberou, poněvadž výhřevnost je tak obrovská, že propaluje kotle. Všechny tyto skutečnosti donutily svazek obcí stanovit cenotvorbu za svoz tříděných složek odpadu tak, aby se alespoň zaplatilo dotřídění a odbyt.

Momentální ceny vypadají takto:
Nádoba na plast (žlutá, 240 l) stojí 39,- Kč
Velký kontejner na plast (1100 l) stojí 106,- Kč
Nádoba na papír (modrá, 120 l) stojí 29,- Kč
Kontejner na papír (1100 l) také 106,- Kč
Nádoby na sklo jsou shodné jako na papír
Sběr kovových nádob (šedé kontejnery) a zde stojí odvoz a likvidace 138,- Kč.

U tříděného odpadu je už v ceně za svoz i cena za zpracování. Za tříděný odpad tedy obec ročně zaplatí cca 190.000,- Kč. Co se týče ukládání do sběrných dvorů, roční náklady čítají okolo 50.000,- Kč. Likvidace BIO odpadu ze zahrádek tvoří náklad obce cca 20.000,- Kč za svozy a náklady na kompostování.

Za odpady (směsný + tříděný) obec ročně vydá z rozpočtu, tedy peněz nás všech, přes 550.000,- Kč.


Od občanů vybereme při výši poplatku 350,- Kč ročně cca 240.000,- Kč. Na svozy a likvidaci odpadu tedy obec doplácí ročně asi 310.000,- Kč. Při zachování stejné výše poplatku za odpady, které máme určitě jedny z nejnižších v okrese, ne-li v kraji, dotujeme každého občana částkou zhruba 440,- Kč. Od roku 2017 se v obci velmi výrazně zvýšil počet míst ke třídění, obec investovala své i dotační prostředky z MŽP na zvýšení komfortu třídění. Náš přístup k umožnění třídění odpadu je dáván na valných hromadách svazku obcí za příklad dobré praxe! Svazek obcí společně s ESKO-T jde nyní stejnou cestou, kterou jsme se v Rudíkově vydali na podzim roku 2017, kdy jsme uvedli v život projekt Třídím u paty domu. Ke svazkové akci jsme se nyní také připojili a v jarních měsících obdržíme zdarma dalších 35 sad nádob pro „třídění u paty domu`. Nádoby rozdělíme dle zájmu do lokality Nade Vsí, případně Na Vyhlídku. Třídění je důležité z hlediska životního prostředí i z hlediska výchovného pro naše nejmenší. Z výše uvedeného však vyplývá nekolik důležitých aspektů:
1) Je v maximálním zájmu nás všech, aby se nádoby ke svozu přistavovaly zcela zaplněné! Z poloviny zaplněná nádoba nás stojí stejnou cástku, co se manipulace a odvozu týče, jako nádoba plná.
2) U plastových odpadů je nezbytné, aby byly PET lahve vždy zmáčknuté a vyfouknuté, protože jinak vozíme za naše peníze vzduch.
3) Chovejme se v třídicích hnízdech jako civilizovaní lidé.

V rozpočtu obce pro rok 2021 s žádným navyšováním poplatku za svoz neuvažujeme, ale přistupujme prosím k nutnosti třídit zodpovedně!

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz