Klikací rozpočet on-line na webu

V menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce je zprovozněna nová aplikace on-l ine rozpočtu. Je zde možno sledovat aktuální vývoj a plnění rozpočtu až na rozpad jednotlivých kapitol. Data jsou do aplikace exportována přímo z obecního účetního systému KEO. Aktualizace probíhá minimáůně 1x měsíčně. Rozpočet 2016 bude v aplikaci zobrazován po jeho schválení na únorovém zasedání zastupitelstva obce.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz