Klikací rozpočet on-line na webu

V menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce je zprovozněna nová aplikace on-l ine rozpočtu. Je zde možno sledovat aktuální vývoj a plnění rozpočtu až na rozpad jednotlivých kapitol. Data jsou do aplikace exportována přímo z obecního účetního systému KEO. Aktualizace probíhá minimáůně 1x měsíčně. Rozpočet 2016 bude v aplikaci zobrazován po jeho schválení na únorovém zasedání zastupitelstva obce.