Jednání starostů obcí z lokalit pro možné hlubinné úložiště na MPO

Vážení občané.

Dovolte mi informovat o proběhnuté schůzce s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, které se uskutečnilo 28.7.2016 na MPO. Na schůzku dorazila většina starostů ze všech 7 vytipovaných lokalit v ČR, kde se uvažuje o možném umístění hlubinného úložiště.

Za naši lokalitu Horka jsme panu ministrovi přednesli naše nesouhlasné stanovisko, které jsme poslali i členům vlády, ministrovi životního prostředí Brabcovi a předsedovi vlády Sobotkovi. Z práce v pracovní skupině pro Dialog o hlubinném úložišti vnímám absenci "zdárně dotáhnuté" legislativy v procesu vyhledávání. Doplnil jsem naše nesouhlasné stanovisko ještě  dalšími argumenty  a přednesl ministrovi, proč by bylo vhodné proces vyhledávání zcela zastavit na všech vytipovaných lokalitách a počkat na schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu!

Co na to pan ministr?

- Zejména je nutné ocenit, že se pan ministr lokalitě Horka omluvil za to, že vycházel z mylných informací o politické podpoře pro       případnou stavbu. V tuto chvíli by měl být ujištěn i od ministra životního prostředí Brabce, že taková vůle zde není.

- Potvrdil, že ke zúžení lokalit nedošlo a platí původní harmonogram, tedy průzkum dokončíme ve všech 7 lokalitách.

- Další případné průzkumy budou realizovány jen se souhlasy obcí. Tento přístup oceňuje většina zúčastněných.

- Nejdůležitější garance, která je zásadní je skutečnost, že stát nepostaví úložiště tam, kde nedostane souhlas obcí a nedojde k všeobecnému konsenzu široké veřejnosti. Zde vnímám riziko! Široký konsenzus může být také formou například celokrajského referenda a zde může stát lehce dojít k "všeobecnému souhlasu" a tím pádem k prosazení stavby.

Co po nás pan ministr požaduje?

Abychom se nejlépe písemně do konce září vyjádřili:
-    zda máme vůli pokračovat v činnosti Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti,
-    zda máme vůli dále spolupracovat na návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru vhodné lokality,
-    zda máme zájem podílet se na přípravě nařízení vlády o příspěvcích pro dotčené obce

Naším společným nesouhlasným stanoviskem, jsme de-facto na všechny tři otázky odpověděli a pan ministr byl s tímto osobně seznámen. V tuto chvíli je naše důvěra v transparentní postup ve vyhledávání vhodné lokality na bodu mrazu.

Je ale potřeba si reálně připustit fakt, že 7 lokalit včetně té naší, je v hledáčku státu již 20let, stávající referenda nejsou pro stát závazná a s časovým odstupem několika roků, můžeme stát před tím samým problémem.

Zdeněk Souček

Výstupy do médií ohledně schůzky s ministrem MPO Janem Mládkem.

  Stát zřejmě zařadil v otázce hlubinného úložiště jaderného odpadu zpátečku, ČRo Plus,  28.7.2016 časová linka 20:10min. Vyjádření Zdeňka Součka na časové lince 27:30min.

 

Reportáž Průzkum lokalit pro jaderné úložiště ČT1 28.7.2016 18:00 Události v regionech časová linka 0:58min. Vyjádření Zdeňka Součka na časové lince 5:12min.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz