Horka podala ústavní stížnost proti zúžení lokalit pro HÚRAO

Obce z lokality HORKA podaly 30.12.2022 prostřednictvím JUDr. Jidřicha Jaška ÚSTAVNÍ STÍŽNOST PROTI ROZSUDKU NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ZE DNE 2. 11. 2022, Č. J. 10 AS 350/2021-69 A PROTI USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ZE DNE 30. 6. 2021, Č. J. 9 A 16/2021-112

Zúžení počtu lokalit na čtyři pro případné vybudování hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů(HÚRAO) bylo stanoveno dle našeho názoru nezákonným způsobem.

Podáváme ústavní stížnost proti Napadeným rozhodnutím pro porušení:
(a) práva na spravedlivý proces; a současně
(b) práva na samosprávu; a současně
(c) práva na příznivé životní prostředí svých obyvatel, resp. svého vlastního.

Ústavní stížnost_Lokalita-Horka_FINAL.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz